Sint-Annen

Sint-Annen, 1828, schoolmeesterrapporten Op de plek van het vroegere klooster ontstond een nederzetting met de naam Sint Anna, waarvan de naam later werd gewijzigd in Sint-Annen. Bij de Kerstvloed van 1717 gingen 10 huizen in het dorp verloren, maar er kwamen geen inwoners om het leven bij deze overstroming. Wel kwam er veel vee om het leven. Sint-Annen lag altijd vrij geïsoleerd en groeide daarom nauwelijks. De belangrijkste verbinding was de Sint-Annermaar, die in het dorp uitkwam in een haventje bij de plaatselijke Korenmolen. Nadat de maar steeds verder was dichtgeslibt en de handel over het water verdween, werd het haventje in 1940 gedempt.

Begin 20e eeuw telde Sint-Annen 8 winkels waaronder een mosterd- en honingmaker, smederij, bakkerij, kruidenier, kuiper, slachter (tevens barbier), molenaar, schilder, en een timmerman die ook wagenmaker was en een houthandel had. Ook telde het dorp 2 cafés met doorrit, waaronder 1 met een hengstenhouderij. In 1974 sloot de kruidenier (aan de Thesingerweg 1) als laatste, met name omdat nieuwe bewoners (import uit de stad Groningen) er niets meer kochten. In het dorp bevond zich ook een openbare lagere school, maar toen het leerlingenaantal was gedaald tot 11 werd deze ergens tussen 1970 en 1974 gesloten. De klok op het schooltje werd toen vervangen door een klokkenstoel bij het eveneens rond die tijd gesloten kerkje van Sint-Annen. Door de aanleg van de Eemshavenweg eind jaren 1970 werd het afgelegen dorp plotseling een stuk bereikbaarder. Rond het dorp werd in 1982 een rondweg aangelegd om het zware verkeer uit het dorp te weren.

meuln, Sint-Annen Het dorp heeft lange tijd een korenmolen gehad. In 1628 was er sprake van dat deze zetelkruier zou moeten worden verplaatst, maar dit ging uiteindelijk niet door. Tussen 1838 en 1839 werd de molen gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe koren- en pelmolen. In 1869 werd deze molen mogelijk na een blikseminslag verwoest door brand tijdens een orkaan. In 1870 werd een nieuwe molen gebouwd, maar deze onderging hetzelfde lot in 1882. In het jaar erop werd een nieuwe molen gebouwd, maar ook deze vloog in 1924 in brand. De toenmalige molenaar besloot toen om de molen niet weer te herbouwen, daar deze vanaf 1919 toch al deels was vervangen door een elektromotor. De molen werd daarop omgetrokken en in 1932 werd de bovenbouw gesloopt. De molen werd daarop verbouwd tot woning. In 1987 werd de molen verbouwd tot dorpshuis Meuln.

Bron vermelding

Bron Wikipedia: Dorp Sint-Annen.